Carl Anton Lindahl på S/S Kursk

11.05.2017 07:24
Den 18 juli 1891 föddes en gosse som av
föräldrarna gavs namnet Carl Anton.
Vi befinner oss vid denna tiden i Malmö,
en sjudande, växande stad som
kan tyckas ge alla möjligheter i världen
vad gäller arbete.
Men det fanns andra ställen i landet som
erbjöd arbete om man hade
de rätta kunskaperna, och det hade
Carl Antons fader Oscar Lindahl.
Han var till yrket verkstadssmed och fick
erbjudande om arbete i Nässjö där han
skulle reparera lok, vilket tydligen var så
pass lockande att det blev en flytt till
denna småländska by vid sekelskiftet.
Ja, för vid denna tiden hade inte Nässjö
fått några stadsprivilegier.
 
Flyttlasset gick med hustrun Bengta
Andersdotter och sönerna Carl Anton
och Martin Oscar, med slutdestination
Fridhem nr 2, Gamlarp.
Det gick några år och fadern Oscar
jobbade som lokreparatör, vad sönerna
anbelangar så var det inte järnvägen
som lockade, man kan kanske tycka
att yrkesvalet inte är logiskt med tanke
på att vi ändå befinner oss bland
djupa skogar med gran och fur,
bröderna ville ut på haven, vilket de
också gjode till verklighet.
Martin Oscar som var äldre än
Carl Anton tog tjänst på en ångbåt
som eldare vilket även Carl Anton gjorde,
dock ej på samma båt.
Jag kan läsa att Carl Anton blev inskriven
på sjömanshuset i Malmö, vilken han
rymde ifrån den 1 februari 1907 av okänd
anledning enligt skrifter.
Vad han tog sig för mellan 1907 och
1912 är svårt att veta, men vi tar oss
till den 26 augusti 1912.
 
Vi befinner oss nu i Antwerpen på
S/S Kursk, en frakt och passagerarbåt
som var danskägd och byggdes 1881,
alltså en relativt nybyggd ångare vilket
man kan tro var ganska modern
och bekväm.
Denna dagen var skeppet lastat med
fransk kristall som skulle levereras till
Tsar Nicolas ll, och skulle nu segla till
S.t Petersburg.
Vädret denna augustidag var inte det
bästa, men skeppet ångade ut från
hamnområdet och stävade ut mot öppet
vatten, förbi Vlissingen där det för sista
gången sågs och hördes aldrig av igen.
Havet var i uppror och en kraftig storm
drog med sig skeppet ner i djupet
tillsammans med 20 mans besättning
och 7 passagerare samt last.
Bland dessa besättningsmän befann sig
då den 21 årige eldaren Carl Anton
och som många andra sjömän har han
nu sin gravplats på Nordsjöns botten.

Bild: S/S Kursk