Den sist stupade svensken!

24.03.2016 00:04

Den 14 augusti 1814 vid Kjölbergs bro i Norge drabbade svenskar och norrmän samman i en strid, som skulle bli den allra sista striden sverige deltog i innan en 200 år lång fred tog sin början.
Den sista soldaten att dö under svensk fana var den 32-årige Berndt Storm från bohusläns regemente.