Första kanonen i Sverige

25.05.2016 02:06

Vid de blodiga striderna mellan svenskarna och de tyska vitaliebröderna på 1390-talet
omtalas för första gången en kanon i Sverige.
Stockholm belägrades av drottning Margarethas trupper. Försvararna var trogna den
i Skåne fångne Albrekt av Mecklenburg. En av vitalieledarna, mäster Hugo,
försökte år 1393 undsätta staden vattenvägen men undsättningsstyrkan frös fast
med sina skepp ute vid Dalarö. Han lyckades dock till slut ta sig fram.
De tyskar som snart följde efter medförde fyra stenbössor och sex lodbössor.
Först genom fredsförhandlingar år 1395 hävdes Stockholms belägring
och då omtalas ”ene grote busse” som fanns på slottet Tre Kronor.


Senmedeltida kanon, påträffad i Stockholm.