Häxprocesser

12.03.2016 22:21

Under en intensiv period mellan 1668-1676, alltså endast 8 år, brändes omkring 300 häxor
på bål i Sverige.
Det var i stor utsträckning barn som vittnade i rättegångarna mot kvinnorna, dessa barn
kallades "visgossar" som reste runt i landet och vittnade i rättegångar mot betalning.
Det kunde vara uppemot 40 barn som vittnade samtidigt mot en och samma person.
Oftast vittnade barnen mot människo de aldrig mött och inte sällan vittnade de mot
sina egna mödrar.