Jonas Magnusson gick genom isen

25.04.2017 01:11

Denna korta men tragiska berättelse handlar om min
farmors mormors morfar Jonas Magnusson.
Han föddes i Säldetorp under Ramsjöholm i Svarttorps
socken den 20 september 1784.
(Svarttorps socken ligger belägen öster om Huskvarna kring
Huskvarnaån med Ramsjön i norr och Ylen i gränsen i öster.)
Det som fångade mitt intresse när det gäller Jonas, var att
dödsorsaken var drunkning, inte kan man låta en sådan
dödsorsak bero utan att man tar reda på omständigheterna kring det.
Efter lite sökande hittade jag prästens anteckningar som dateras
31 mars 1832 i dödboken.
Det som var lite knepigare var själva tolkningen/renskrivningen av
texten, då det inte alla gånger är lätt att se vad det står.
Men efter lite kämpande så klarnade bilden och nästan alla ord
blev nedtecknade så när som på ett par oläsliga ord, men helheten
är glasklar.
Här följer texten i sin helhet:

Torparen, gårdsmannen Jonas Magnusson, Drunknad på Gilabosjön
(idag Pukasjön) på hemfärden från Skärstads prästgård där han dagen
förut, d 30 mars låtit för sin räkning inregistera sädes??,
den han nu skulle avhämta, och vilken torparen Johannes på Gilebo
åt honom få sin ? transporterad till nämnde torp, hade han då begärt
låna en släde, för att på den vidareföra över sjön.
Torparen Johannes jämte dennes 6 årige son åtfäljde honom,
för att återhämta släden hem. Då de hunnit nära landet, brast isen,
och alla 3 ned (kördes??).
Torparen Johannes kom hjälpligt upp, men hans son, såväl som
Jonas Magnusson drunknade. Som upplyst och intygad blev att
Jonas Magnusson vid olyckstillfället var fullkomligt nykter, och av våda,
utan eget eller andras förvållande omkommit, blev hans döda kropp
på vanligt sätt i Svarttorps kyrkogård begraven.


Det kan antagas att även detta år så här i slutet av mars var vårisarna tunna
och vådliga att korsa, särskilt med ett slädekipage, kanske det inte var så
konstigt att de bröt igenom isen ändå.
När det sen gäller simkunnigheten kan man bara spekulera, men oavsett så
kanske det inte hade spelat någon roll då vattnet var kallt och det är svårt
att ta sig upp ur en vak, även om man är en duktig simmare.
Som skrivet är begravdes Jonas Magnusson på Svarttorps kyrkogård som
idag ligger bredvid hembygdsgården, kyrkan finns inte kvar, men ett stort
träkors finns där altaret en gång stod.
Trots att det finns en nyare kyrka på en annan plats så begravs där än idag
människor på den plats där min förfader vilar.

Gilabosjön (Pukasjön)

Svarttorps gamla kyrkogård