Ryttmästaren Johan Håkansson Trolle

26.04.2016 00:42

Translate to english >>>


Omkring år 1635 (exakt årtal är okänt) Björkö, Jönköpings län, där föds Johan i en tid där
drottning Kristina regerade i Sverige.
Det var en tid där trettioåriga kriget pågick för fullt och arvet efter Kristinas far Gustav ll Adolf
hängde som ett ok på hennes axlar.
Johan växte upp och vid mönstringen 6 mars 1648 blev han upptagen i smålands kavalleriregemente
och tjänstgjorde under ryttmästare Jacob Jacobsson Pistols kompani.
Vid denna tidpunkt hade Johan ett mantal i Råssmäte i Linderås socken, Norra Vedbo härad.
I juni 1655 skeppades Johan och hans regemente över till Polen och Karl X Gustavs förehavanden där.
Det var samma år som kungen höll ett belägringskrig mot Krakow och där var Johan med.
I oktober ca tre veckor senare blev han befordrad till korpral.

(-Belägringen av Kraków utspelades under Karl X Gustavs polska krig.
Det började den 25 september 1655 och pågick till den 13 oktober 1655.
Kapitulationen undertecknades fyra dagar senare.
Polska trupper marscherade ut ur staden den 19 oktober.
Stadens försvar leddes av Kievs kastellan Stefan Czarniecki,
medan de svenska trupperna leddes av kung Karl X Gustav och Arvid Wittenberg.-)


År 1660 tog kriget slut och Johan, som nu blivit löjtnant, återvände till Råssmäte.
Han påträffas som reformerad löjtnant i 1661 och 1662-års rullor över småländska kavalleriet.
Han tilldelas Tranhult i Norra Ljunga socken som fördelshemman, som innebar att lönen togs från denna gårds ränta.
Från 1664 finns han i mantalslängderna och var således inte längre i tjänst.
Han tilldelades Ryd i Björkö socken som förläning, och fick njuta gården,som räknades ett mantal krono, "fritt för sin person".

Under det Danska kriget 1675-1679 återgick Johan till aktiv tjänst för en tid, han blir den 1 juli utnämnd till ryttmästare
vid ett nyuppsatt småländskt kavalleriregemente under överste Hans Ramsvärd.
Kärnan i Ramsvärds regemente utgjordes just av äldre, avskedade ryttare som återinkallats.
Efter en höstmarsch neråt skåne, deltog regementet den 4 december i slaget om Lund.
I januari drar Ramsvärds ryttare tillbaka till småland för nyrekrytering och reorganisation.
Johan erhåller avsked den 28 februari 1677.

Till sist skall det sägas att Johan Håkansson Trolle var min:  ff mm mm mf ff

Bild:
Smålands kavalleriregementes fana