Svensk slavhandel in på 1800-talet

06.07.2016 22:51
Sverige förbjöd slaveri och slavhandel redan 1335, men det pågick
en handel en bit in på 1800-talet. 
I praktiken legaliserades slavhandel utanför Sveriges gränser när Sverige skaffade 
sig handelsstationer i A
frika (Cabo Corso) år 1650 samt i Karibien  
(Svenska S:t Barthélemy)
 år 1784.
Bland de slavskepp som anlände till 
S:t Barthélemy sågs den svenska skonaren
ONLYFER under befäl av kapten Lamitt, som ankom den 
9 augusti 1805 
med 101 ”Nya Negrar”. Samt den svenska briggen ELISABETH under befäl av kapten Pyke
ankom efter 63 dagars resa från Afrika den 19 oktober 1805 med en last av 176 slavar.
 
Kung Magnus Erikssons domsigill. Kungen förbjöd slaveri i Sverige år 1335