Var drottning Kristina lesbisk?

26.04.2016 19:52

Det finns inte belagt att drottning Kristina under sitt liv någon gång hade ett
kärleksförhållande med en man
, däremot finns det brev skrivna av henne
med sådana dåförtiden normalt förekommande känsloyttringar
som idag skulle kunna tolkas som att hon hade kärleksförhållanden med kvinnor,
bland annat med Ebba Sparre
 som var hovdam.

Kristinas uttalade ovilja inför äktenskapet och det kvinnoförakt hon inte sällan uttryckte i
sina skrifter har lett till många spekulationer.
Omständigheterna att man misstog sig på hennes kön vid födseln, att hon
uppfostrades som kung och att hon efter tronavsägelsen kunde skapa en ovanligt  fri
roll som ogift kvinna tack vare sin börd, har alla bidragit till bilden
av en avvikande kvinna.

Så något svar får vi nog inte, det är öppet för vidare spekulationer.

Bild: Drottning Kristina 1667