Gustav III

Gustav lll

Regenttid: 1771–1792

Valspråk: Fäderneslandet

Gustav III föddes i Stockholm år 1746. Som äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika var han förutbestämd att en dag bära kungakronan- År 1771 gick Adolf Fredrik bort och Gustav kallades till tronen. Landet var vid den här tiden sönderslitet av partistrider, och läget har beskrivits som i det närmaste anarki. Gustav III genomförde i augusti 1772 en oblodig statskupp och införde en konstitution som gav kungen mer makt. Allt fungerade i stort sett bra fram till runt 1780.
Gustav kom av sig som den gode politikern, och hans popularitet minskade. Han såg lösningen i ett framgångsrikt krig; 1788 kom ett bra tillfälle att angripa Ryssland. Det såg ofta kritiskt ut, men år 1790 kunde kriget föras till ett slut, och under tiden hade Gustav III:s popularitet verkligen ökat.
Det fanns dock många som hade invändningar mot hans regering, och ett antal adelsmän beslöt sig för att mörda kungen. På den berömda maskeradbalen i mars 1792 sårades Gustav III svårt, och han avled tretton dagar senare, 46 år gammal, och fick sin sista vila i Ridarholmskyrkan.

Äktenskap:

Sofia Magdalena av Danmark 1746-1813
Barn:
Gustav (IV) Adolf 1778–1837
Karl Gustav 1782–1783

Läs mer >>>        <<< Tillbaka