Gustav IV Adolf

Gustav lV Adolf

Regenttid: 1792–1809

Valspråk: Gud och folket

Gustav IV Adolf föddes till ett olyckligt öde i Stockholm år 1778. Föräldrarna, Gustav III och Sofia Magdalena, var glada och tronföljaren var räddad när sonen kom, men problemen skulle snart hopa sig. År 1792 blev hans far mördad och detta satte naturligtvis djupa spår hos den fjortonårige Gustav Adolf. Han blev misstänksam och dyster.
Den 1 november 1796 blev Gustav IV Adolf myndig regent. Den förmyndarregering som stått under formell ledning av hans farbror, hertig Karl, entledigades, och i sin kungaförsäkran avsade sig Gustav IV Adolf det kungliga envälde som hans far hade infört år 1772.
På det inrikespolitiska området blev Gustav IV Adolfs regering till att börja med ganska lyckosam, med sparsamhet och nit lyckades han ordna upp de dåliga finanser landet hade. Utrikespolitiken blev dock en katastrof. Sverige bedrev en på många sätt felaktig politik under Napoleonkrigen, och en mycket stor del av detta får Gustav IV Adolf lastas för. Den största nationella katastrofen i svensk historia skulle också inträffa under hans regeringstid, förlusten av Finland till Ryssland år 1809.
Under dess omständigheter var det inte realistiskt att ha Gustav IV Adolf kvar på tronen. I början av mars 1809 inleddes en kupp som skulle avsätta kungen, och den 29:e samma månad avsade han sig kronan. Gustav IV Adolf gjorde försök att rädda kronan till sin äldste son, men detta misslyckades och hela familjen fördes till Tyskland.
År 1812 skilde Gustav IV Adolf sig från sin hustru och förde sedan ett oroligt och kringflackande liv i Tyskland, Schweiz och Nederländerna. Han dog år 1837 på ett värdshus i S:t Gallen i Schweiz. Först år 1884 jordfästes hans kvarlevor i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Äktenskap:

Fredrika av Baden 1718-1826
Barn:
Gustav 1799–1877
Sofia Vilhemina 1801–1865
Karl Gustav 1802–1805
Amalia Maria Charlotta 1805–1853
Cecilia 1807–1844

Läs mer >>>        <<< Tillbaka