Karl XIV Johan

Karl XlV Johan

Regenttid: 1818–1844

Valspråk: Folkets kärlek min belöning

Karl XIV Johan föddes år 1763 i staden Pau i provinsen Béarn i Frankrike. Han tillhörde familjen Bernadotte och fick namnet Jean Baptiste. Hans far var advokaten Henri Bernadotte och modern hette Jeanne de Saint-Jean.
Jean Baptiste var karriärist. År 1780 tog han värvning som soldat i marininfanteriet, med siktet inställt på att bli officer. Han lyckades med detta och kom att träffa Napoleon (I) Bonaparte.
År 1804 uppnådde Jean Baptiste den högsta nivån i Napoleons armé och befordrades till marskalk av Frankrike. År 1806 blev han furste av Ponte Corvo i Italien, en titel som inte betydde så mycket i realiteten men som gav vissa inkomster samt social status.
År 1810 befann sig Jean Baptiste overksam i Paris, och i Sverige hade den tilltänkte efterträdaren till Karl XIII, den danske hertigen Karl August av Schleswig-Holstein-Sønderborg-Augustenborg, plötsligt och oväntat gått bort. Många, framför allt officerare, i Sverige ansåg att man borde välja en av Napoleons marskalkar till ny kung. Tanken var att en fältherre av denna kaliber skulle leda till en återerövring av Finland, som nyss förlorats till ryssarna.
Jean Baptiste adopterades av Karl XIII och fick namnet Karl Johan. År 1810 tog han över det politiska rodret från sin adoptivfar.
Karl Johan omorienterade den svenska politiken och tog bort återerövringen av Finland från agendan. Istället valde han att erövra Norge från danskarna år 1814.
Resten av Karl Johans regeringstid präglades av fred och framsteg. År 1818 gick Karl XIII bort och Karl Johan blev officiellt kung av Sverige och Norge. I Sverige fick han namnet Karl XIV Johan och i Norge Karl II Johan.
Karl XIV Johan gick bort 1844 och dikterade innan sin bortgång "ingen har fyllt en bana liknande min". Han ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

Äktenskap:

Eugénie Bernhardine Désirée Clary (Desideria) 1777-1860
Barn:
Josef Frans Oskar (I) 1799-1859

Läs mer >>>       <<< Tillbaka