Kristina

Kristina

Regenttid: 1632–1654

Valspråk: Visheten är rikets stöd

Kristina föddes år 1626 på Stockholms slott. Kristina hade fötts till ett komplicerat liv. Hon såg sin far för sista gången vid tre års ålder, därefter drog han ut i krig för att aldrig återvända. År 1632, vid sex års ålder, var hon faderlös och modern befann sig i upplösningstillstånd.
Axel Oxenstierna var Gustav II Adolfs politiske arvtagare och ledare för förmyndarregeringen. Hans styre innebar mycket makt för adeln, och det var generellt sett inte populärt. Man valde att myndigförklara Kristina så fort som möjligt. År 1644 var hon insatt på tronen som myndig drottning.
Men Kristinas intresse för regeringsfrågor och politik ersattes snart av ett stigande intresse för konst och vetenskap. På hennes initiativ valdes Karl Gustav, blivande Karl X Gustav, år 1649 till tronföljare, och i februari 1654 tillkännagav Kristina sitt definitiva beslut att lägga ner kronan.
Karl Gustav kröntes till kung den 6 juni 1654 och Kristina, som konverterade till katolicismen, bytte namn till Maria Alexandra och slog sig slutligen ner i Rom. Hon gick efter en kort tids sjukdom bort i april 1689. Hon ligger begravd i Peterskyrkan i Rom.

Äktenskap:

Kristina gifte sig aldrig

Läs mer >>>        <<< Tillbaka