Oscar II

Oscar ll

Regenttid: Regenttid Sverige 1872–1907, Norge 1872–1905

Valspråk: Brödrafolkens väl, efter 1905: Sveriges väl

Oscar föddes på Stockholms slott år 1829. Han var son till Oscar I och Josefina och skulle egentligen inte alls bli kung. Men när hans bror Karl XV gick bort utan manliga arvingar år 1872 stod Oscar närmast i tur för att bli kung.
Oscar blev i huvudsak en god konstitutionell kung, men han hade sina sammandrabbningar med riksdag och regering. Oscar blev den siste unionskungen och han var vid tronbestigningen populärare i Norge än i Sverige.
Oscar II gick bort, djupt saknad av sin samtid, på Stockholms slott år 1907. Bland annat upplösningen av unionen med Norge, som låg honom varmt om hjärtat, hade tagit hårt. Han ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

Äktenskap:

Sofia av Nassau 1836-1913
Barn:
Oscar Gustav (V) Adolf 1858-1950
Oscar Karl August 1859-1953
Oscar Karl Vilhelm 1861-1951
Eugen Napoleon Nikolaus 1865-1947

Läs mer >>>        <<< Tillbaka