Ulrika Eleonora

Ulrika Eleonora

Regenttid: 1719-1720

Valspråk: I Gud mitt hopp

Ulrika Eleonora föddes år 1688 på Stockholms slott. Hon var dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark.
När Ulrika Eleonora fick budskapet att hennes bror, Karl XII, stupat den 5 december 1718, försökte hon omedelbart få tronen enligt arvsrätt. Det svenska krigsbefälet krävde dock att Ulrika Eleonora skulle väljas till drottning och inte bli det genom arvsrätt. Således blev det. I januari 1719 valdes Ulrika Eleonora till drottning av Sverige.
Landet befann sig fortfarande i krig och läget var kritiskt.
Ulrika Eleonora var inte helt lyckad som drottning eftersom hon ständigt kom ihop sig med kanslipresidenten, den viktigaste befattningen i den civila styrelsen, som avgick och ersattes med en ny.
Ulrika Eleonora ansåg det dessutom opassande att hon var regent och inte hennes man, Fredrik av Hessen-Kassel. Denna ordning gick inte ihop med hennes syn på män och kvinnor. I början av år 1720 avsade sig Ulrika Eleonora kronan till förmån för sin make. Hon drog sig därefter tillbaka från det offentliga livet, men vikarierade som regent år 1731 och 1738 då Fredrik I var på resa och då han var sjuk.
Ulrika Eleonora dog i november 1741 i Stockholm och begravdes i Riddarholmskyrkan.

Äktenskap:

Fredrik (I) av Hessen 1676-1751

Läs mer >>>       <<< Tillbaka