Släktforskning var för mig när jag började för några år sedan en fråga om att komma så långt
tillbaka i tiden som det bara gick, det var mitt huvudsakliga mål.
Men jag insåg snart att det är inte själva själen i forskningen, det var själva personerna som var
det viktiga, deras liv och leverne, öde och personligheter, det är det som är det centrala i att
släktforska.
Att få komma sedan längesedan avlidna människor in på livet och på nytt göra dom levande
genom att återberätta deras liv, det är släktforskning för mig.

Släktforskning